Đang mở...

Infrastructure DevOps (Remote Full-time/Part-time)

1. Mô Tả Công Việc

 • Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống các công cụ DevOps nhằm nâng cao chất lượng
 • Quản lý các công cụ DevOps nhằm giám sát chất lượng phần mềm
 • Xây dựng quy trình sản xuất, triển khai các công cụ DevOps
 • Tham gia nghiên cứu và hỗ trợ xây dựng các sản phẩm phần mềm theo định hướng DevOps cho Công ty

2. Yêu Cầu Ứng Viên

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Kiến thức lập trình cơ bản: Java, Javascript, Python, …
 • Kinh nghiệm về CI/CD: Jenkins, SCM (Git, SVN), Jira
 • Kiến thức sử dụng công cụ: Ansible/Puppet/Chef/Terraform, Docker, Kubernetes
 • Kiến thức cơ bản về mạng: DNS, HTTP/HTTPS, FTP, SSL,…
 • Kiến thức nền tảng về các Web/App Server (Apache, Nginx, IIS, Tomcat, …), Cache Server, Load Balancer, Proxy, Firewall.
 • Kiến thức cơ bản về quản trị Database (SQL, NoSQL)
 • Kiến thức cơ bản về Web, Java, MicroServices
 • Kiến thức cơ bản về Cloud: AWS/Azure/Google
Ưu tiên nếu có:
 • Có kiến thức về tool Automation Test (Selenium, RobotFramework, Appium)
 • Có chứng chỉ về DevOps/Kubernetes/Docker: CKA, DCA..

3. Thu Nhập & Quyền Lợi

 • Mức lương: up to 2000$ (open for special deals)
 • Thời gian làm việc: 8h-17h15 từ thứ 2 đến thứ 6
 • Hỗ trợ suất ăn trưa tại công ty, chi phí gửi xe, được cung cấp máy tính để bàn ngay trong thời gian thử việc
 • Công ty có cơ chế thưởng riêng, bao gồm nhiều khoản: thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng nóng,…
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, quản lý liên tục bằng các khóa học tại Công ty và các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp
Yêu cầu kinh nghiệm
Ít nhất 2 năm
Mức độ công việc
Middle, Senior
Loại việc làm
Full Time (Remote/Hybrid), Part Time (Remote/Hybrid)
Mức thu nhập
Time-based / Task-based Payment
Reki Talent
Xem hồ sơ
Ngành
Human Resources
Số nhân sự
20 nhân viên
Thành lập năm
2019
Điện thoại
(+84) 24 666 026 12 (+84) 24 666 02**** Hiển thị
Vị trí
Hà Nội, Việt Nam