Đang mở...

Đoàn Thị Thùy Trang

Về Đoàn

Em mong muốn được làm việc lâu dài ở công ty, cống hiến cho công ty.

Giáo dục & Đào tạo

2020-nay
Quản trị nhân lực
Đại học Thương Mại
Em là sinh viên năm 4 tại Đại học Thương Mại

Thông tin liên lạc giới hạn. Bạn cần tài khoản công ty để có quyền truy cập.