Đang mở...

Lương Nguyễn

Tham vấn viên

Về Lương

  • Cử nhân Tâm lý học – chuyên ngành Tâm lý học Tham vấn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2021)
  • Học viên cao học – chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng ứng dụng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2022)
  • Chuyên viên tham vấn tâm lý độc lập có giám sát (2022)
  • Nhà tâm lý học đường tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (2023)
  • Điều phối viên dự án School Of Well – Being của AIA healthiest school (2023)

 

 

Kỹ năng

  • Đánh giá tâm lý
  • Nghiên cứu tâm lý học
  • Tham vấn tâm lý cá nhân
  • Trị liệu tâm lý

Kinh nghiệm làm việc

2022 - 2024
Chuyên viên tham vấn tâm lý
Hope Psy
Cử nhân Tâm lý học - chuyên ngành Tâm lý học Tham vấn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2021) Học viên cao học - chuyên ngành Tâm lý học Lâm sàng ứng dụng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2022) Chuyên viên tham vấn tâm lý độc lập có giám sát (2022) Nhà tâm lý học đường tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (2023) Điều phối viên dự án School Of Well - Being của AIA healthiest school (2023)

Giáo dục & Đào tạo

2017 - 2021
Cử nhân Tâm lý học
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tốt nghiệp loại giỏi từ chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học (hệ chất lượng cao) - chuyên ngành Tâm lý học Tham vấn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2022 - 2024
Học viên cao học Tâm lý học lâm sàng ứng dụng
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin liên lạc giới hạn. Bạn cần tài khoản công ty để có quyền truy cập.